انسیس 24

آموزش و اجرای پروژه های مهندسی با ANSYS

آخرین اخبار از نرم افزار انسیس


اجرای پروژه های تحلیلی صنعتی شما
اجرای پروژه های تحلیلی دانشجویی شما
تدریس خصوصی انسیس
12 سال تجربه در اجرای پروژه های نرم افزاری با انسیس

آخرین پستها

  • تحلیل اجزای اصلی یک اکچوئیتر اسکاچ یوک با استفاده از نرم افزار انسیس
  • شبیه سازی جوش نقطه ای با استفاده از نرم افزار انسیس
  • بررسی کمانش خطی و غیرخطی پوسته های استوانه ای کامپوزیتی تحت اثر فشار هیدرو استاتیک
  • استخراج منحنی پوش یک قاب فولادی با باد بندهایی به شکلهای مختلف و مقایسه نتایج
  • تحلیل تنش سه استاتور،سه روتور و سه دیسک توربین گازی در سه حالت کاری
  • شبیه سازی خمکاری تیر با جنس st37 در اثر حرکت مشعل هواگاز بر روی آن به صورت زیگزاگ

دکتر جاهد مطلق از اساتید دانشگاه علم و صنعت و هم زمان یکی از اساتید دانشگاه واترلو کانادا می باشند. ایشان و جمعی از دانشجویانشان در سالهای گذشته کتابی را که دربردارنده مثالهای زیاد و ارزشمندی در زمینه کار با نرم افزار انسیس است تالیف نمودند. با وجود اینکه در این کتاب تمامی مثالها با استفاده از نسخه کلاسیک انسیس و یا طبق نامگذاری جدید mechanical apdl انجام شده است ... [ ادامه مطلب ]

در این پروژه در ابتدا مدل ارائه شده در یکی از مقالات تحت عنوانBUCKLING AND POSTBUCKLING ANALYSIS OF THICK COMPOSITE CYLINDRICAL SHELLS UNDER HYDROSTATIC PRESSURE مدلسازی شده و نتایج بدست آمده با نتایج مقاله مقایسه می شوند تا روش کار برای بررسی کمانش پوسته های استوانه ای کامپوزیتی تحت فشار هیدروستاتیک خارجی مورد تایید قرار بگیرد. در این مقاله مسئله کمانش برای دو حالت مختلف حل شده است یکی برای ... [ ادامه مطلب ]

در این پروژه با استفاده از یک المان کوپله مسئله جوش نقطه ای شبیه سازی شده است. در ابتدا ولتاژ اعمال شده است، ولتاژ گرمای لازم برای ایجاد جوش نقطه ای را فراهم آورده است. ولتاژ را آنقدر بالا می بریم تا دمای نقطه تماس دو قطعه به نقطه ذوب برسد. سپس قطعه را سرد می کنیم و در نهایت تنشهای پس ماند را بررسی می کنیم. قابل ذکر است ... [ ادامه مطلب ]

در این پروژه یک قاب فولادی که توسط تعدادی تیر و ستون مدلسازی شده است مورد بررسی قرار گرفته است. بادبندها به شکلهای مختلف ضربدری در وسط و کنار مدلسازی شده اند و منحنی نیرو در برابر تغییر مکان برای این قاب فولادی استخراج شده و با هم مقایسه شده اند.   در نهایت پس از انجام حل منحنی نیرو در برابر تغییر مکان به صورت زیر استخراج گردید.  

در این پروژه با استفاده از یک سری عکس MRI مدل جمجمه انسان با استفاده از نرم افزار  rapidform انجام شد و خروجی مدل با به فرمت stl بدست آمد. پس از تبدیل عکس به فرمت stl، مدل درست شده وارد نرم افزار انسیس شد و یک تحلیل گذرا بر روی آن انجام گرفت و تاثیر برخورد یک جسم مکعبی شکل بر استخوان جمجمه انسان مورد بررسی قرار گرفت. در ... [ ادامه مطلب ]

در این پروژه لوله ها با شکلهای مختلف در کف اتاق مدلسازی شدند و سیال آب با دما و فشار مشخص در هر یک از این مدلها وارد می شود و از انتهای لوله ها خارج می شود و در نهایت توزیع دما در کف اتاق در هر یک از حالتها با هم مقایسه می شوند. برای مدلسازی سیال که با دما و فشار معینی وارد لوله ها می شود ... [ ادامه مطلب ]

مخزنی کروی با ابعاد و اندازه های مشخص زیر به همراه آب درون آن و شش پایه نگهدارنده آن مدل شدند. شتابی بر مخزن وارد می شود و تلاطم آن مورد بررسی قرار می گیرد.

این پروژه یک پروژه کارشناسی ارشد می باشد با 117 صفحه گزارش کامل و حدود 10 گیگابایت فایلهای انسیس ران گرفته شده می باشد. در این تحقیق به بررسی رفتار یک تیر-ستون بتنی مسلح تقویت شده با لایه FRP در برابر بار متمرکز اعمال شده در انتهای تیر پرداخته شده است و تاثیر تقویت تیر-ستون با چینشهای مختلف FRP بر روی رفتار تغییر شکلی، استحکام و تنشهای ایجاد شونده بر ... [ ادامه مطلب ]

در این پروژه ابتدا زبریهای موجود بر روی ریل راه آهن با استفاده از یک توزیع گاوسی و با یک دامنه مشخص از زبریها مدل شده اند و سپس چرخ راه آهن مدل شده است، تماس بین دو جسم موجود ایجاد شده است و مدل مورد تحلیل قرار گرفته است. پس از تحلیل خروجیهای زیر ایجاد شده اند.  

 همانطور که می دانید استفاده از المانهای شش وجهی باعث همگرایی سریعتر مسئله، جوابهای دقیقتر و ایجاد همگرایی در مسائل غیر خطی می گردد.

فید مطالب