انسیس 24

آموزش و اجرای پروژه های مهندسی با ANSYS

آخرین اخبار از نرم افزار انسیس


اجرای پروژه های تحلیلی صنعتی شما
اجرای پروژه های تحلیلی دانشجویی شما
تدریس خصوصی انسیس
12 سال تجربه در اجرای پروژه های نرم افزاری با انسیس

  •  همانطور که می دانید استفاده از المانهای شش وجهی باعث همگرایی سریعتر مسئله، جوابهای دقیقتر و ایجاد همگرایی در مسائل غیر خطی می گردد.از این رو ایجاد المانهای شش وجهی در صورت امکان در برابر المانهای چهار وجهی هرمی در اولویت است. در روش معمولی برای ایجاد المانهای شش وجهی باید مدل به قسمتهای دارای قابلیت sweep شدن تقسیم کرد اما در نسخه 15 انسیس گزینه multizone که در تنظیمات meshing موجود است ارتقاء پیدا کرده است و به گفته سایت انسیس بین 20 تا 500 درصد بیشتر نسبت به نسخه های قبلی به صورت اتوماتیک مدلهای معمولی و یا با کمی پیچیدگی را المان بندی شش وجهی می کند.

ارسال دیدگاه


فید مطالب