انسیس 24

آموزش و اجرای پروژه های مهندسی با ANSYS

آخرین اخبار از نرم افزار انسیس


اجرای پروژه های تحلیلی صنعتی شما
اجرای پروژه های تحلیلی دانشجویی شما
تدریس خصوصی انسیس
12 سال تجربه در اجرای پروژه های نرم افزاری با انسیس

ورقهای fgm (functionally graded material) ورقهایی هستند که خواص ماده در آنها برای مثال مدول الاستیسته و چگالی به صورت تابعی از ضخامت تغییر می کنند. به این معنا که خواص ماده در لایه بالایی ماده یک عدد می باشد و در لایه زیری ماده عددی دیگر.

با توجه به اینکه المانی در انسیس برای مدلسازی این ماده وجود ندارد لازم است این نوع ماده با استفاده از برنامه نویسی و روش ویژه ای مدلسازی شود. ضمن اینکه متغیر بودن ضخامت نیز بر مشکل مدلسازی می افزاید.

اکثرا دانشجویان برای مقایسه نتایج حل عددی خود با یک منبع دیگر نیاز به مدلسازی ماده FGM دارند.

در این پروژه این مدلسازی انجام شده است و نتایج با نتایج مقاله مقایسه گردیده اند.

عنوان مقاله:

Static response and free vibration analysis of FGM plates using higher order shear deformation theory

 

دانلود مقاله:

Applied_Mathematical_Modelling_Volume (2)

 

یک دیدگاه برای این مطلب ارسال شده است.

ارسال دیدگاه


فید مطالب