انسیس 24

آموزش و اجرای پروژه های مهندسی با ANSYS

آخرین اخبار از نرم افزار انسیس


اجرای پروژه های تحلیلی صنعتی شما
اجرای پروژه های تحلیلی دانشجویی شما
تدریس خصوصی انسیس
12 سال تجربه در اجرای پروژه های نرم افزاری با انسیس

در این پروژه ایمپلنت دندان در محیط mechanical apdl انسیس مدلسازی شد و به ایمپلنت ماده ای نوع fgm اختصاص داده شد. با تغییر نوع ماده fgm رفتار ایمپلنت و جابجاییهای ان مورد بررسی قرار گرفت. هدف در این پروژه این بود تا جابجاییهای ایمپلنت برای نوع خاصی از ماده fgm بهینه شود.

برای این کار کد apdl مربوط به مدلسازی ایمپلنت در انسیس نوشته شد و برای بهینه سازی از کد نرم افزار matlab استفاده شد. به این صورت که متلب کدی را به نرم افزار انسیس می فرستاد و انسیس پس از اجرا خروجیها را در اختیار متلب قرار می داد و متلب با انجام عملیات بهینه سازی مجددا پارامترهای ورودی را تغییر می داد و به انسیس می فرستاد.

با انجام و تکرار این کار در نهایت مقدار بهینه بدست می آمد. نکته مهم در این پروژه لینک کردن نرم افزارهای انسیس و متلب با هم بود که به خوبی در این پروژه انجام شد.

در زیر تصاویری از مدل ایمپلنت در محیط انسیس مشاهده می کنید.

مدل ایمپلنت

کانتور جابجایی مربوط به ایمپلنت

 

کانتور تنش وون میزز مربوط به ایمپلنت

ارسال دیدگاه


فید مطالب