انسیس 24

آموزش و اجرای پروژه های مهندسی با ANSYS

آخرین اخبار از نرم افزار انسیس


اجرای پروژه های تحلیلی صنعتی شما
اجرای پروژه های تحلیلی دانشجویی شما
تدریس خصوصی انسیس
12 سال تجربه در اجرای پروژه های نرم افزاری با انسیس

در این پروژه یک دال بتنی مکعبی شکل مدلسازی شده است. داخل آن آرماتوربندی شده با آرماتورهایی با سطح مقطع مشخص. روی این دال بتنی در قسمت وسط ورقی قرار گرفته است که چکشی با وزن مشخص از ارتفاع معلوم بر روی آن پرتاب می شود و به دال در قسمت وسط آن ضربه وارد می کند. این چکش از پنج ارتفاع مختلف بر روی دال پرتاب می گردد و در هر مرحله مقدار تنش وون میزز و جابجایی کل مدل مورد بررسی قرار می گیرد. چهار طرف مدل تکیه گاه ساده هستند.

در هر بار بارگذاری مقادیر تنش، جابجایی ماکزیمم و الگوی ترک مربوط به بتن و آرماتور مورد بررسی قرار گرفته شده است.

این پروژه بر اساس مقاله ای با عنوان زیر انجام شد:

“Investigation on behaviour of reinforced geopolymer concrete slab under repeated low velocity impact loading”

نتایج بدست آمده با نتایج مقاله مقایسه شدند که نزدیکی بسیار خوبی با نتایج وجود داشت.

 

 

armateur deformation

تغییر شکل آرماتور های داخل بتن

armaturing

بتن و آرماتور

def 2

کانتور جابجایی در بتن

def 3

جابجایی در بتن

deformation

جابجایی در بتن

von mises stress

تنش وون میزز در بتن

loading

بارگذاری ضربه ای در 4.16 میلی ثانیه

von mises stress diagram

نمودار ماکزیمم تنش

armateur def diagram

نمودار ماکزیمم جابجایی

ارسال دیدگاه


فید مطالب