انسیس 24

آموزش و اجرای پروژه های مهندسی با ANSYS

آخرین اخبار از نرم افزار انسیس


اجرای پروژه های تحلیلی صنعتی شما
اجرای پروژه های تحلیلی دانشجویی شما
تدریس خصوصی انسیس
12 سال تجربه در اجرای پروژه های نرم افزاری با انسیس

در این پروژه یک قاب فولادی با باد بند اصطکاکی مدلسازی شده است. از بادبندهای اصطکاکی برای دمپ کردن اثرات ارتعاشات زلزله در قابهای فولادی مورد استفاده در ساختمانها استفاده می شود. در واقع روشهای مختلفی برای تقویت قابهای فولادی وجود دارد که یکی از این روشها که جزء روشهای نوین در حال تحقیق محسوب می شود استفاده از بادبندهای اصطکاکی است.

در این باد بندها در ازای نیروی جانبی وارد شده به واسطه اصطکاک موجود در تماس دو عضو قطری باد بند تا رسیدن مقدار نیروی محوری آن تا عدد مشخصی مانند یک جسم صلب عمل می کند و تغییر شکل زیادی در آن ایجاد نمی شود و به محض رسیدن مقدار نیروی محوری درون آن به عدد خاصی دو عضو قطری باد بند نسبت به هم شروع به حرکت می کند در حالی که نیروی محوری آن بر روی عددی ثابت باقی می ماند و سپس وقتی نیروی جانبی وارد بر بادبند بر عکس می شود یعنی صفر شده و منفی می گردد، اعضای قطری باد بند تا مقدار نیروی خاصی به صورت صلب عمل می کنن و سپس اعضای قطری باد بند آزاد شده و نسبت به هم حرکت می کنند. این رفت و برگشت در هر مرحله باعث اتلاف انرژی در بادبند شده و انرژی زلزله را مسنهلک می کند.

در این پروژه با وجود سادگی در مدل  هندسی از برنامه نویسی و command استفاده شده است تا بتوان با استفاده از ترفندهای خاصی این بحث اتلاف انرژی را به طور صحیح مدلسازی کرد.

2

 

 

3

ارسال دیدگاه


فید مطالب