انسیس 24

آموزش و اجرای پروژه های مهندسی با ANSYS

آخرین اخبار از نرم افزار انسیس


اجرای پروژه های تحلیلی صنعتی شما
اجرای پروژه های تحلیلی دانشجویی شما
تدریس خصوصی انسیس
12 سال تجربه در اجرای پروژه های نرم افزاری با انسیس

در این پروژه سه روتور، سه استاتور و سه دیسک متعلق به روتورها مدل شده اند و هر یک از آنها در سه حالت کاری مختلف یعنی به ازای دماهای هوای ورودی مختلف مورد تحلیل تنش قرار گرفته ­اند. و در کل 27 تحلیل انجام شده است. بارگذاریهای دمایی و سازه ­ای اعمال شده از خروجی حل CFD دریافت شده است.

مدل پره ها از روی ابر نقاط موجود ساخته شده است. تحلیل انجام شده یک تحلیل کوپل حرارتی سازه ای بوده است. بارگذاری اعمال شده از خروجی حل fluent گرفته شده و بر روی مدل موجود اعمال شده است. این پروژه به سفارش مرکز CFD دانشگاه علم و صنعت ایران انجام گردیده است.

 

5

6

111

2

 

ارسال دیدگاه


فید مطالب