انسیس 24

آموزش و اجرای پروژه های مهندسی با ANSYS

آخرین اخبار از نرم افزار انسیس


اجرای پروژه های تحلیلی صنعتی شما
اجرای پروژه های تحلیلی دانشجویی شما
تدریس خصوصی انسیس
12 سال تجربه در اجرای پروژه های نرم افزاری با انسیس

ansysf

کتاب “تحلیل المان محدود با استفاده از ANSYS” نوشته آقای محمد رضا شعبانعلی از جمله کتابهای خوب در زمینه آموزش انسیس است. این کتاب بر مبنای نسخه 10 انسیس نوشته شده است. در این کتاب در ابتدا تئوری المان محدود در فصلهای اول توضیح داده شده است، در ادامه به آموزش مدلسازی در انسیس پرداخته شده است و در ادامه به بیان تحلیل های مختلف در انسیس پرداخته شده است. مزیت این کتاب به کتابهای مشابه دیگر توضیحات کامل در زمینه منطق انجام تحلیل و توضیح منوها می باشد و تنها به بیان یک مثال صرف بسنده نشده است.

 

دانلود کنید

ارسال دیدگاه


فید مطالب