انسیس 24

آموزش و اجرای پروژه های مهندسی با ANSYS

آخرین اخبار از نرم افزار انسیس


اجرای پروژه های تحلیلی صنعتی شما
اجرای پروژه های تحلیلی دانشجویی شما
تدریس خصوصی انسیس
12 سال تجربه در اجرای پروژه های نرم افزاری با انسیس

در این پروژه در ابتدا مدل ارائه شده در یکی از مقالات تحت عنوانBUCKLING AND POSTBUCKLING ANALYSIS OF THICK COMPOSITE CYLINDRICAL SHELLS UNDER HYDROSTATIC PRESSURE مدلسازی شده و نتایج بدست آمده با نتایج مقاله مقایسه می شوند تا روش کار برای بررسی کمانش پوسته های استوانه ای کامپوزیتی تحت فشار هیدروستاتیک خارجی مورد تایید قرار بگیرد.

در این مقاله مسئله کمانش برای دو حالت مختلف حل شده است یکی برای پوسته ایزوتروپیک و یکی هم برای پوسته کامپوزیتی 4 لایه با لایه چینی 0/90/90/0  و در هر دو حالت یک بار به تحلیل کمانش خطی پرداخته شده است و بار دیگر به تحلیل کمانش غیر خطی.

در انتهای کار پس از صحه گذاری بر روش حل یک تحلیل پارامتری بر روی مدل انجام گردید. در این تحلیل پارامتری اثر تغییر زاویه الیاف برای 4 حالت مختلف، اثر تغییر تعداد لایه ها و اثر تغییر نسبت ضخامت بر شعاع بر نتایج مورد تحلیل قرار گرفت و نمودارهایی برای مقایسه آنها ارائه گردید.

این پروژه دارای گزارش 48 صفحه ایست و تمامی فایلهای انسیس آن نیز موجود است.

  linear buckling   مود کمانش

 

buckling comparisonمقایسه نتایج با نتایج مقاله

 

load-disp figureمنحنی نیرو در برابر تغییر مکان برای تحلیل کمانش غیرخطی

 

nemoodarتغییرات بار بحرانی با تغییر نسبت طول به ضخامت

 

stackingنحوه انجام یک مورد از لایه چینیها

2 دیدگاه برای این مطلب ارسال شده است.

  1. hamidreza گفت:

    سلام.چه جوری میشه این پروزه رو دریافت کرد؟

ارسال دیدگاه


فید مطالب