انسیس 24

آموزش و اجرای پروژه های مهندسی با ANSYS

آخرین اخبار از نرم افزار انسیس


اجرای پروژه های تحلیلی صنعتی شما
اجرای پروژه های تحلیلی دانشجویی شما
تدریس خصوصی انسیس
12 سال تجربه در اجرای پروژه های نرم افزاری با انسیس

در این پروژه یک قاب فولادی که توسط تعدادی تیر و ستون مدلسازی شده است مورد بررسی قرار گرفته است. بادبندها به شکلهای مختلف ضربدری در وسط و کنار مدلسازی شده اند و منحنی نیرو در برابر تغییر مکان برای این قاب فولادی استخراج شده و با هم مقایسه شده اند.

 

7-DB1nshapen1

7-DB1nshape3

در نهایت پس از انجام حل منحنی نیرو در برابر تغییر مکان به صورت زیر استخراج گردید.

7-DB1n000

 

ارسال دیدگاه


فید مطالب