انسیس 24

آموزش و اجرای پروژه های مهندسی با ANSYS

آخرین اخبار از نرم افزار انسیس


اجرای پروژه های تحلیلی صنعتی شما
اجرای پروژه های تحلیلی دانشجویی شما
تدریس خصوصی انسیس
12 سال تجربه در اجرای پروژه های نرم افزاری با انسیس

در این پروژه با استفاده از یک سری عکس MRI مدل جمجمه انسان با استفاده از نرم افزار  rapidform انجام شد و خروجی مدل با به فرمت stl بدست آمد. پس از تبدیل عکس به فرمت stl، مدل درست شده وارد نرم افزار انسیس شد و یک تحلیل گذرا بر روی آن انجام گرفت و تاثیر برخورد یک جسم مکعبی شکل بر استخوان جمجمه انسان مورد بررسی قرار گرفت. در شکلهای زیر کانتور تنش و جابجایی را بر روی استخوان جمجمه مشاهده می کنید:

deformation-2 elements lahze-tamas mesh model of skull meshing

ارسال دیدگاه


فید مطالب