انسیس 24

آموزش و اجرای پروژه های مهندسی با ANSYS

آخرین اخبار از نرم افزار انسیس


اجرای پروژه های تحلیلی صنعتی شما
اجرای پروژه های تحلیلی دانشجویی شما
تدریس خصوصی انسیس
12 سال تجربه در اجرای پروژه های نرم افزاری با انسیس

اکچوئیترها بر روی ولوهای خطوط انتقال گاز و یا نفت نصب می شوند و با استفاده از نیروی هیدرولیک و یا نیوماتیک که برگرفته از فشار خط گاز و یا فشار هوای ابزار دقیق است ، ولو را باز یا بسته می کنند. در واقع اکچوئیترها گشتاور لازم برای باز کردن و یا بستن ولو را تامین می کنند. این ... [ ادامه مطلب ]

در اين پروژه به تحلیل تنش استخوان فمور پرداخته شده است. در ابتدا یک تحلیل استاتیک و در ادامه یک تحلیل گذرا. تحلیل استاتیک تحت سه شکل بارگذاری مختلف شامل حالت کاملا ایستاده، حالت نیمه ایستاده و حالت نشسته و تحلیل گذرا در حالت ایستاده با اعمال بار در عرض نیم ثانیه انجام شده اند. نیرویی معادل 750 نیوتن که ... [ ادامه مطلب ]

در این پروژه در ابتدا مدل ارائه شده در یکی از مقالات تحت عنوانBUCKLING AND POSTBUCKLING ANALYSIS OF THICK COMPOSITE CYLINDRICAL SHELLS UNDER HYDROSTATIC PRESSURE مدلسازی شده و نتایج بدست آمده با نتایج مقاله مقایسه می شوند تا روش کار برای بررسی کمانش پوسته های استوانه ای کامپوزیتی تحت فشار هیدروستاتیک خارجی مورد تایید قرار بگیرد. در این مقاله مسئله ... [ ادامه مطلب ]

در این پروژه با استفاده از یک المان کوپله مسئله جوش نقطه ای شبیه سازی شده است. در ابتدا ولتاژ اعمال شده است، ولتاژ گرمای لازم برای ایجاد جوش نقطه ای را فراهم آورده است. ولتاژ را آنقدر بالا می بریم تا دمای نقطه تماس دو قطعه به نقطه ذوب برسد. سپس قطعه را سرد می کنیم و در نهایت ... [ ادامه مطلب ]

در این پروژه یک قاب فولادی که توسط تعدادی تیر و ستون مدلسازی شده است مورد بررسی قرار گرفته است. بادبندها به شکلهای مختلف ضربدری در وسط و کنار مدلسازی شده اند و منحنی نیرو در برابر تغییر مکان برای این قاب فولادی استخراج شده و با هم مقایسه شده اند.   در نهایت پس از انجام حل منحنی نیرو ... [ ادامه مطلب ]

در این پروژه با استفاده از یک سری عکس MRI مدل جمجمه انسان با استفاده از نرم افزار  rapidform انجام شد و خروجی مدل با به فرمت stl بدست آمد. پس از تبدیل عکس به فرمت stl، مدل درست شده وارد نرم افزار انسیس شد و یک تحلیل گذرا بر روی آن انجام گرفت و تاثیر برخورد یک جسم مکعبی ... [ ادامه مطلب ]

در این پروژه لوله ها با شکلهای مختلف در کف اتاق مدلسازی شدند و سیال آب با دما و فشار مشخص در هر یک از این مدلها وارد می شود و از انتهای لوله ها خارج می شود و در نهایت توزیع دما در کف اتاق در هر یک از حالتها با هم مقایسه می شوند. برای مدلسازی سیال که ... [ ادامه مطلب ]

مخزنی کروی با ابعاد و اندازه های مشخص زیر به همراه آب درون آن و شش پایه نگهدارنده آن مدل شدند. شتابی بر مخزن وارد می شود و تلاطم آن مورد بررسی قرار می گیرد.

این پروژه یک پروژه کارشناسی ارشد می باشد با 117 صفحه گزارش کامل و حدود 10 گیگابایت فایلهای انسیس ران گرفته شده می باشد. در این تحقیق به بررسی رفتار یک تیر-ستون بتنی مسلح تقویت شده با لایه FRP در برابر بار متمرکز اعمال شده در انتهای تیر پرداخته شده است و تاثیر تقویت تیر-ستون با چینشهای مختلف FRP بر ... [ ادامه مطلب ]

در این پروژه ابتدا زبریهای موجود بر روی ریل راه آهن با استفاده از یک توزیع گاوسی و با یک دامنه مشخص از زبریها مدل شده اند و سپس چرخ راه آهن مدل شده است، تماس بین دو جسم موجود ایجاد شده است و مدل مورد تحلیل قرار گرفته است. پس از تحلیل خروجیهای زیر ایجاد شده اند.  

فید مطالب