انسیس 24

آموزش و اجرای پروژه های مهندسی با ANSYS

آخرین اخبار از نرم افزار انسیس


اجرای پروژه های تحلیلی صنعتی شما
اجرای پروژه های تحلیلی دانشجویی شما
تدریس خصوصی انسیس
12 سال تجربه در اجرای پروژه های نرم افزاری با انسیس

در این پروژه یک سد بتنی مدلسازی شد. حرارتزایی بتن در حین عملیات بتن ریزی مد نظر گرفته شد. زمان استراحت بین بتنریزی هر لایه بتن در نظر گرفته شد. تغییرات دمای محیط در طول روزهای مختلف با توجه به طولانی بودن زمان بتن ریزی تا تکمیل سد در نظر گرفته شد. در واقع در این پروژه عملیات شبیه سازی ... [ ادامه مطلب ]

ورقهای fgm (functionally graded material) ورقهایی هستند که خواص ماده در آنها برای مثال مدول الاستیسته و چگالی به صورت تابعی از ضخامت تغییر می کنند. به این معنا که خواص ماده در لایه بالایی ماده یک عدد می باشد و در لایه زیری ماده عددی دیگر. با توجه به اینکه المانی در انسیس برای مدلسازی این ماده وجود ندارد ... [ ادامه مطلب ]

در این پروژه ایمپلنت دندان در محیط mechanical apdl انسیس مدلسازی شد و به ایمپلنت ماده ای نوع fgm اختصاص داده شد. با تغییر نوع ماده fgm رفتار ایمپلنت و جابجاییهای ان مورد بررسی قرار گرفت. هدف در این پروژه این بود تا جابجاییهای ایمپلنت برای نوع خاصی از ماده fgm بهینه شود. برای این کار کد apdl مربوط به ... [ ادامه مطلب ]

در این پروژه یک ستون بتنی دارای آرماتورهای عرضی و طولی بر اساس اعداد و هندسه موجود در یک مقاله مدلسازی شده است. بر این ستون بارگذاری از نوع جابجایی انجام شده است. برای مدلسازی آرماتور از المان link8 و برای المان بندی بتن از المان solid65 استفاده شده است. خصوصیات دیگر مربوط به الان بتن شامل ضرایب انتقال تنش ... [ ادامه مطلب ]

در این پروژه یک مخزن ذخیره نفت با ابعاد مشخص مدلسازی شده است. سیال با استفاده از روش جرم افزوده به صورت جرم های متمرکز چسبیده به دیواره مخزن مدلسازی شد. بر روی پوسته این مخزن نقصهایی به صورت فرورفتگی و برآمدگی رندوم به صورت پخش در کل سطح مخزن با استفاده از روشهایی خاص مدلسازی شد. کف مخزن بر ... [ ادامه مطلب ]

در این پروژه خمکاری یک تیر با مقطع I و جنس st37 و طول مشخص و شرایط مرزی از نوع تکیه گاه ثابت مدلسازی شده است. خمکاری با حرکت مشعل هواگاز به صورت زیگزاگ در وسط تیر اتفاق می افتد. در واقع در اثر تنشهای موضعی ایجاد شونده در اثر حرکت هواگاز تیر دچار اعوجاج و تغییر شکل می شود ... [ ادامه مطلب ]

در این پروژه یک دال بتنی مکعبی شکل مدلسازی شده است. داخل آن آرماتوربندی شده با آرماتورهایی با سطح مقطع مشخص. روی این دال بتنی در قسمت وسط ورقی قرار گرفته است که چکشی با وزن مشخص از ارتفاع معلوم بر روی آن پرتاب می شود و به دال در قسمت وسط آن ضربه وارد می کند. این چکش از ... [ ادامه مطلب ]

در این پروژه یک مدل آزمایشگاهی با نرم افزار انسیس مدلسازی شده است و نتایج آن با نتایج انسیس مقایسه شده است. مدل در واقع تیری است با مقطع مربع تو خالی که در دو انتهای آن دو ورق با ضخامت مشخص جوش داده شده است و این ورقها نیز از یک طرف گیردار و سمت دیگر با استفاده از ... [ ادامه مطلب ]

در این پروژه یک قاب فولادی با باد بند اصطکاکی مدلسازی شده است. از بادبندهای اصطکاکی برای دمپ کردن اثرات ارتعاشات زلزله در قابهای فولادی مورد استفاده در ساختمانها استفاده می شود. در واقع روشهای مختلفی برای تقویت قابهای فولادی وجود دارد که یکی از این روشها که جزء روشهای نوین در حال تحقیق محسوب می شود استفاده از بادبندهای ... [ ادامه مطلب ]

در این پروژه سه روتور، سه استاتور و سه دیسک متعلق به روتورها مدل شده اند و هر یک از آنها در سه حالت کاری مختلف یعنی به ازای دماهای هوای ورودی مختلف مورد تحلیل تنش قرار گرفته ­اند. و در کل 27 تحلیل انجام شده است. بارگذاریهای دمایی و سازه ­ای اعمال شده از خروجی حل CFD دریافت شده ... [ ادامه مطلب ]

فید مطالب